Ustanie spółki komandytowej

Ustanie spółki komandytowej

Spół komandytowa, jako twór gospodarczy ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać się u zaprzestać dalszej działalności. Oczywiście prawo z góry określa to, w jaki sposób ma to się dziać i jakie muszą zajść okoliczności, aby ustanie spółki komandytowej mogło mieć miejsce. Najważniejsze jest to, że ustanie działalności spółki komandytowej ma miejsce w momencie wykreślenia jej z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. Tak zwane ustanie spółki komandytowej to jej dostani etap działalności. Musi ono być jednak poprzedzone wcześniejszą likwidacją. Aby jednak likwidacja mogła mieć miejsce wcześniej spółka musi ogłosić stan rozwiązania i zaprzestania dalszej działalności gospodarczej. Umowa o powołaniu do życia spółki komandytowa może być tak skonstruowana by z góry określać przyczyny jej potencjalnego upadku. Sytuacji, gdy te warunki zostaną spełnione wtedy każdy wspólnik spółki komandytowej może z niej wystąpić powołując się jednocześnie na stosowne zapisy przewidziane w umowie. Istnieje również możliwość podjęcia stosowne uchwały, która w trybie natychmiastowym wejdzie w życie i na mocy, której życie spółki komandytowej zostanie zakończone. Innymi przyczynami może być śmierć jednego z członków lub ogłoszenie przez niego stanu upadłości. Jak więc widać spółki komandytowe są tak samo łatwe do rozwiązania jak wszystkie inne formy działalności gospodarczej? Warto jednak przed podjęciem współpracy z tego typu tworem zastanowić się czy ma to sens. W innym wypadku można wpakować się w dosyć poważne kłopoty natury prawnej.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments