Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna jak każda inna może zostać w każdej chwili rozwiązane. Jest to oczywiście związane ze zgodą każde ze wspólników w innym przypadku nie ma fizycznej możliwości, aby tego typu układ został rozwiązany. Istnieje kilka przypadków, w których spółka jawna może zostać rozwiązana. Pierwszym z nich jest zaistnieje okoliczność, które wcześniej zostały wskazane w umowie powołującej spółkę do życia. Drugim powodem, z jakiego można zakończyć działalność spółki jawnej to jednogłośna i jednomyślna uchwała decydująca o tym, że działalność zostanie zakończona. Można to również osiągnąć poprzez ogłoszenie upadłości spółki. Innym bardzo ważnym powodem uprawniającym do tego by rozwiązać współpracę na zasadzie spółki jawnej to śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości. W takiej sytuacji logicznie rzecz biorąc nie ma możliwości dalszej współpracy u musi ona zostać zakończona w trybie natychmiastowym. Ostatnim powodem, jaki musi zajść, aby zaistniała możliwość rozwiązania spółki jawnej i zakończenia jej działalności jest prawomocne orzeczenie sądu. W przypadku, gdy orzeczenie dotyczy tylko jednego z członków reszta może wykluczyć go ze spółki i dalej próbować odbudowywać dobre imię swojej działalności. Jest to oczywiście sytuacja niezwykle rzadka, ale istnieją tego typu przypadki, że jeden ze wspólników musi zostać pozbawiony swoich praw. Tylko w tych kilku podanych powyżej przypadkach spółka jawna może zostać rozwiązana a jej działalność zakończona.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments