Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółkę cywilną jak każdą inna działalność gospodarczą można rozwiązać. Nie jest ważne, z jakich przyczyn to się dzieje oczywiście, jeżeli nie są to przyczyny sporu na tle sądowym. Wtedy to państwo będzie rozstrzygać, kiedy i w jaki sposób rozwiązać spółkę cywilną. Jeżeli wspólnicy dochodzą do wniosku, że nie chcą już ze sobą współpracować to w każdej chwili mogą rozwiązać umowę cywilną, jaką zawarli na początku działalności. Dzieje się to w momencie, w którym co najmniej jeden ze wspólników zdecyduje się na ogłoszenie upadłości. W takim wypadku w trybie natychmiastowym spółka przestaje istnieć. Jak jednak wygląda sytuacja z podziałem majątku uzyskanego w czasie współpracy oraz wkładu wniesionego na początku działalności? Otóż zanim jakiekolwiek pieniądze będą mogły być wypłacone wspólnikom muszą oni spłacić wszystkie swoje zobowiązania zaciągnięte podczas trwania współpracy. Gdy konto wspólników będzie już czyste to wtedy pozostałości ze wspólnych pieniędzy mogą być im wypłacone w systemie ułamkowym. To, jaką część dostaną poszczególni wspólnicy jest określona tym, jakie zostały wprowadzone do umowy zapisy. Państwo nie miesza się do tego i zostawia ludziom dowolność w tej kwestii. Wraz z zakończeniem działalności spółka zostaje wykreślona z Ewidencji Działalności Gospodarczych i przestaje istnieć. Jak, więc widać nie jest zbyt trudno rozwiązać spółki cywilnej oraz podzielenie uzyskanego majątku? Oczywiście, jeżeli istnieją ku temu poważne i uzasadnione powodu. Należy pamiętać, że tego typu krok jest nieodwołalny i nie ma możliwości cofnięcia decyzji administracyjnych, które zostaną podjęte.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments