Reprezentowanie oraz umocowanie spółki

Reprezentowanie oraz umocowanie spółki

Bardzo częstym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zawarcie z kimś spółki cywilne. Jest to niezwykle korzystny sposób, ponieważ dzieli on ryzyko niepowodzenia na minimum dwie osoby. W taki układzie po prostu dużo łatwiej robić interesy. Jak jednak poszczególni wspólnicy powinny reprezentować swoją spółkę? Otóż każdy z nich jest zobowiązany umową oraz prawem do reprezentowania spółki w taki sposób”, aby przynosiło jej to korzyść. Oczywiście wcześniej wszyscy wspólnicy określają w umowie cywilnej, w jaki zakresie inni mogą reprezentować ich interesy. Nie ma jednak takim możliwości, aby jeden członek spółki mógł decydować za innych, podczas gdy tamci nie są o tym powiadomieni. Aby jakiekolwiek decyzje mogły być podejmowane powinien zostać utworzony majątek wspólny. Jest to pewnego rodzaju kasa, która należy do wszystkich człon kół spółki cywilnej. Każdy z nich musi wnieść do majątku jakiś wkład zazwyczaj o takiej samej wysokości, co reszta. W innym wypadku nie będzie miał tak dużego pola manewru decyzyjnego. Oczywiście można w umowie umieścić zapis mówiący o tym, że wkłady nie były równe i na przykład jeden członek spółki posiada 60% udziałów, podczas gdy drugi tylko 40%. Skutecznie wtedy zmniejsza to jednak moc decyzyjną takiego wspólnika. W takiej sytuacji również dochody z działalności spółki nie powinny być równo dzielone. Jest to jednak bardzo zależne od tego, w jaki sposób zostanie skonstruowana umowa cywilna, która powołuje do życia tego typu twory gospodarcze. Tylko odpowiednie zapisy mogą mieć wpływ na podział dochodów lub majątku własnego.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments