Powstanie spółki komandytowej

Powstanie spółki komandytowej

Każda spółka komandytowa musi w jakiś określony sposób zgłosić do odpowiednich urzędów chęć zarejestrowania się. Jest to element wspólny dla każdej działalności gospodarczej działającej na terenie Polski. Otóż, aby spółka komandytowo-akcyjna mogła zostać powołana do życia najpierw musi zostać sporządzony statut spółki będący aktem notarialnym. Jeżeli chodzi o to, kto może założyć tego typu działalność to mogą to być zarówno akcjonariusze jak i komplementariusze. Co do tego nie ma żadnych uregulować i Państwo zostawiło tę kwestię samym obywatelom? Aby statut był ważny musi zostać podpisany przez wszystkich komplementariuszy bez wyjątku. W innym przypadku akt notarialny nie będzie miał mocy prawnej. W statucie powinny zostać zawarte informacje mówiące o tym gdzie znajduje się siedziba spółki oraz na jaki czas zostaje ona zawiązania. Ważną kwestią jest wyszczególnienie w treści statutu tego, kto jest akcjonariuszem a kto komplementariuszem danej spółki komandytowo-akcyjnej. Te informacje powinny być ujęte w formie imion nazwisk oraz numerów PESEL każdego członka. To zapobiegnie jakiejkolwiek próbie oszustwa oraz sfałszowania dokumentów. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje w momencie, w którym zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to krok obowiązkowy, bez którego na terenie polski dana spółka nie ma prawa funkcjonować Anie prowadzić jakichkolwiek działań. Ważne, więc aby zastosować się do wszystkich wymogów, które muszą spełnić osoby chcące założyć spółkę komandytowo-akcyjną.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments