This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Wspieranie młodych przedsiębiorców

Wspieranie młodych przedsiębiorców

W sporej części współczesnych gospodarek problemy ekonomiczne narastają i znalezienie recepty na nie staje się głównym zadaniem rządzących. Widać jednak oczywiście jak na dłoni, że to nie tylko sami politycy będą dążyli do naprawy sytuacji – dzięki zainteresowaniu opinii publicznej oraz mediów niezależnych jak i komercyjnych praktycznie każdy ma dzisiaj swoje zdanie na temat kryzysu i sposobu wychodzenia z niego. Nikogo dzisiaj nie dziwi więc rosnące zaangażowanie ekspertów od ekonomii i naukowców próbujących zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania. I tak od lat głównym sposobem na radzenie sobie ze spadkiem wzrostu gospodarczego jest przekonywanie ludzi, szczególnie tych w gorszym położeniu na rynku pracy, by spróbowali otworzyć własną działalność gospodarczą. Jest to oczywiście możliwe dopiero w takich warunkach, w których państwo ma przygotowane pakiety i programy pomocowe dla każdego odważnego,

Jak znaleźć pomysł na biznes?

Jak znaleźć pomysł na biznes?

Czasami się ktoś zastanawia nad pomysłem nad firmę. Chce ją założyć, żeby zacząć pracować na własny rachunek. Jednak brak inspiracji powoduje, że odkłada te plany na daleką przyszłość. Czeka na natchnienie i trafiony plan, który przyniesie w przyszłości duże dochody. Niekiedy zdarza się, że ludzie podkradają inne pomysły i w ten sposób zaczynają tworzyć konkurencję. Takie metody na założenie własnej firmy są jednak mało opłacalne. Im większa konkurencja na rynku, tym mniejsze szanse na uzyskanie odpowiednich i zadowalających przychodów oraz przetrwanie w interesie. Dlatego warto dobrze przemyśleć to, co chce się robić. Zatem należy się zastanowić niekiedy nad tym, czego się potrzebuje, a nie ma tego na rynku. Lepiej stawiać na rzeczy innowacyjne i zaspokajać potrzeby, które jeszcze nie mają potencjalnych twórców. W ten sposób powstają setki dobrze prosperujących biznesów. Nie można mówić, że wszystko już jest i nie da się nic więcej wymyślić. Tak naprawdę każdy człowiek niekiedy szuka jakiegoś dobra i nie może go znaleźć. Z tego też względu zaczęcie jego wytwarzania może być strzałem w dziesiątkę. Niekiedy najbardziej irracjonalne pomysły zdają się być przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Tak, jak twórca bum bum rurek, zarobił wielkie pieniądze na własnej pasji i to w skali międzynarodowej.

Czym jest spółka osobowa

Czym jest spółka osobowa

Istnieje wiele rodzajów działalności gospodarczej. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której ludzie nie do końca wiedzą, jaką firmę powinni założyć oraz jaki powinien być jej charakter. Otóż jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej jest prowadzenie spółki osobowej. Są to tego typu spółki, których działalność jest oparta tylko i wyłącznie na pracy wszystkich wspólników. Spółki osobowe można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są spółki cywilne. Drugie to spółki jawne, a zaraz za nimi partnerskie. Nie należy również zapominać o nieco mniej popularnych spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Oprócz tych różnych rodzajów można również wyróżnić cechy charakterystyczne, które są przypisane tego typu działalności gospodarczej. Po pierwsze nie posiadaj ona osobowości prawne. Drugą cechą jest stała i nierozerwalna więź, która jest zawiązana pomiędzy partnerami. Kolejna cecha to jawność wspólników. Oznacza to, że wstępując do spółki powinna to być informacja jawna oraz ogólnodostępna. Następną rzeczą jest równość wkładu wszystkich wspólników wraz z rozpoczęciem współpracy. Ważne jest również to, że karzy ze wspólników odpowiada w tym samym stopniu swoim majątkiem osobistym w wypadku, gdy interesy nie idą tak jak powinny. W związku z tym każdy wspólnik jest zobowiązany do wytężonej pracy na rzecz spółki i jej korzyść. Zaletą takiego rozwiązania jest pewnego rodzaju uproszczona księgowość. Ostatnią cechą charakterystyczną spółek osobowych jest brak potrzeby deklarowania kapitału początkowego. Warto, więc w dobie kryzysu zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. Może okazać się bardzo korzystną ze względu finansowego metodą na polepszenia swojego bytu.

Czym jest spółka cywilna

Czym jest spółka cywilna

Istnieje wiele rodzajów spółek. W związku z dosyć łatwym rozpoczęciem tego typu działalności ludzie coraz chętniej decydują się na tego typu rozwiązanie. Oczywiście, aby móc założyć spółkę trzeba posiadać wspólnika, który chce ręczyć swoim majątkiem osobistym nasze przedsięwzięcie. Najpopularniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zawiązanie tak zwanej spółki cywilnej. Jest to rodzaj umowy opartej o kodeks cywilno-prawny. Taka spółka ma oczywiście pewnego rodzaju charakter prawny. Przede wszystkim nie jest to twór posiadający osobowości prawnej. Wręcz przeciwnie nie jest to też żadnego rodzaju jednostka organizacyjna. Nie można, więc traktować takie działalności gospodarczej, jako oddzielny byt prawny. Aby spółka cywilna mogła być zawarta potrzebnych jest, co najmniej dwóch wspólników, którzy ręczą podpisując stosowną umowę swoim majątkiem. Zobowiązują się oni również do bezwzględnego działania na rzecz spółki oraz jej rozwoju. Jeżeli jeden ze wspólników zarzuci drugiemu działanie na niekorzyść może dojść do sprawy sądowej oraz wielu konsekwencji prawnych. Aby umowa cywilna była ważna musi zostać sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W razie jakichkolwiek problemów ma ona stanowić dowód zawartych pomiędzy wspólnikami porozumień. Według prawa żaden ze wspólników nie ma prawa rozporządzać majątkiem drugiego. Wszystko, co należy do spółki należy do wszystkich jej wspólników i tylko wszyscy wspólnicy mogą decydować o tym, co posiadają.

Prowadzenie firmy przez jedną osobę

Prowadzenie firmy przez jedną osobę

Większość dzisiejszych absolwentów szkół wyższych rozumie nieciekawą sytuację na rynku pracy i z tego względu bardzo łatwo jest im oszacować swoje szanse na spełnienie wieloletnich ambicji. A te niewątpliwie każdy młody człowiek wybierający się na studia ma, więc z góry zakłada, że pozytywne ukończenie wszystkich etapów edukacji pozwoli mu na bezbolesne wejście do pracy w korporacji czy u dużego prywatnego przedsiębiorcy – często jednak sytuacja nie jest tak łatwa a spora konkurencja na jedno stanowisko dodatkowo utrudnia pozyskanie zatrudnienia w ambitnym środowisku i przekucie własnych zainteresowań i pasji na codzienną pracę. Coraz częściej więc rozwiązaniem popularnym wśród młodych i ambitnych ludzi staje się założenie własnego przedsiębiorstwa, szczególnie że w krajach rozwijających się przeważnie prowadzone są liczne programy wsparcia finansowego dla wszystkich młodych ludzi pragnących wystartować z własnym biznesem.

Nauka – sposobem zarabiania w internecie

Nauka – sposobem zarabiania w internecie

Podobno na naukę nigdy nie jest za późno. Od kiedy internet zagościł w naszych domach, a firmy, instytucje, szkoły poznały możliwości robienia w sieci biznesu, każdy kto chce podnosić swoje kwalifikacje może to zrobić, nie ruszając się z domu. W internecie znajdziemy wiele propozycji możliwości poszerzania wiedzy, począwszy od szkoły podstawowej, na studiach wyższych i kursach specjalistycznych kończąc. Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą opuszczać domu jest to znakomite rozwiązanie. Szkoły internetowe zatrudniają wykładowców, opiekunów swoich uczniów, konsultantów. Internauci ponoszą koszt materiałów, które otrzymują drogą elektroniczną, w każdej chwili mogą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Wydaje się nawet, że taki sposób komunikacji na drodze uczeń – nauczyciel jest lepiej zorganizowana niż w normalnych placówkach oświatowych. Możliwość konsultacji jest bardziej dostępna i łatwiejsza niż w zwykłej szkole. Oczywiście nie jest to za darmo. Szkoły internetowe zarabiają na swoich uczniach, ale po zakończeniu edukacji, absolwent otrzymuje normalne świadectwo