Organy spółki z.o.o

Organy spółki z.o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dysponuje kilkom organami, które mogą wchodzić w jej skład i mieć wpływ na decyzje, jakie są w obrębie tego tworu podejmowane. Pierwszym takim organem jest zgromadzenie wspólników. Jest to najwyższa oraz najważniejsza władza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To właśnie ten organ zajmuje się podejmowanie uchwał oraz ustalaniem bezwzględne większości głosów. Jej zgromadzenie powinny być jawne z wyjątkiem kilku sytuacji takich jak wybory lub w momencie, gdy zażąda tego jeden ze wspólników. W takiej sytuacji obrady są tajne a ich przebieg nie powinien wyjść poza cztery ściany. Kolejnym organem zaraz pod zgromadzeniem wspólni kół jest zarząd. Jest to organ powoływany oraz odwoływany przez wszystkich wspólników. Minimalny skład zarządu to jedna osoba. Jeżeli chodzi o sposób” powoływania tego organu to może on być zmienny w zależności od tego jak stanowi umowa spisana pomiędzy wspólnikami. Najważniejszymi zadaniami tego organu jest prowadzenie spraw ważnych z perspektywy całej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatnim, ale nieobowiązkowym organem jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zazwyczaj rada nadzorcza albo komisja są powoływane w sytuacji, gdy kapitał zakładowy przekracza wysokość 500 000 złotych a wspólników jest więcej niż 25. W przypadku, gdy spółka jest własnością skarbu państwa wtedy rada nadzorcza i komisja rewizyjna są elementami obowiązkowymi. Rada nadzorcza, aby była ważna musi składać się, z co najmniej 3 członków, którzy są powoływania oraz odwoływani przez wspólników.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments