Opodatkowanie spółki komandytowej

Opodatkowanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest tworem prawny, który w specyficzny sposób jest opodatkowany przez państwo. Pierwszym i podstawowym podatkiem, jaki muszą zapłacić spółki komandytowe to podatek dochodowy. Płacą go wszystkie zarejestrowane legalnie w Polsce firmy oraz spółki osobowe. OD tego nie ma odstępstw i każdy musi zapłacić swój podatek do skarbu państwa. Oczywiście wysokość tego zobowiązania jest zbyt duża i wiele firm właśnie z tego powodu decyduje się na działanie w szarej strefie. Podatnikami, którzy muszą uiścić tego typu należność w przypadku spółek komandytowych są jej wspólnicy. Każdy z osobna. Wysokość podatku dochodowego, jaki powinien uiścić karzy członek spółki jest obliczany na podstawie tego, jaki jest jego wkład wniesiony w życie spółki komandytowej. W przypadku, gdy w umowie nie ma zapisu mówiącego o tym, jaki jest wkład oraz udział w zyskach poszczególnych członków spółki ustala się, że płacą oni wszyscy po równo. Jest to najsprawiedliwszy układ z możliwych. Ponieważ w takiej sytuacji nikt nie jest poszkodowany i każdy jest w równym stopniu obciążony kosztami działalności tego typu firmy. Kolejnym podatkiem, jakim są objęte spółki komandytowe jest podatek od towaru i usług. W Polsce nazywa się go podatkiem VAT. Spółka komandytowa musi również uiścić opłatę z tytuły podatku akcyzowego. Aby tego typu podatki mogły być pobierane każda spółka komandytowa bezwzględnie musi posiadać swój numer NIP i REGON. Bez tych numerów nie będzie mogła być zarejestrowana, jako podatnik.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments