Dobra atmosfera kluczem do sukcesu

Dobra atmosfera kluczem do sukcesu

Wśród różnorodnych działalności tego samego sektora gospodarczego, nierzadko okazuje się, iż mimo pozornie podobnych możliwości oraz stanu początkowego, niektóre z firm znakomicie prosperują, rozwijają się oraz rozbudowują, inne zaś przędą znacznie cieniej, ledwie utrzymując się na rynku, bądź – w skrajnych sytuacjach – nawet ogłaszają upadłość lub z dnia na dzień po prostu znikają. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, jak pokazuje jednak wspólne doświadczenie odnoszących sukcesy prezesów i biznesmenów, często jest to przede wszystkim problem panującej w pracy atmosfery. Istnieją dwa podstawowe modele zarządzania ludźmi. Pierwszy z nich prowadzi do swobodnej, koleżeńskiej atmosfery, drugi natomiast stawia na piedestale panującą (przede wszystkim) w dużych korporacjach hierarchię. Oba modele zawierają w sobie liczne plusy i minusy: pierwszy z nich sprzyja kreatywności, pomaga pracownikom głębiej związać się z wykonywaną pracą i firmą, może jednak wywoływać zbyt daleko idące wrażenie rozprężenia, skutkujące między innymi niedotrzymywaniem terminów. Drugi model natomiast może wywoływać niepotrzebne stresy, wrażenie bycia jedynie trybikiem w pewnych sztywno ustalonych ramach, pomaga jednak dotrzymywać terminów. Połączenie obu modeli przynosi najlepsze skutki. I dobrą, wróżącą sukcesy atmosferę.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments