biuro rachunkowe Chorzów – usługi faktoringowe

biuro rachunkowe Chorzów - usługi faktoringowe

Każdy, kto prowadzi swój własny biznes wie doskonale jak bardzo istotną kwestią jest płynność finansowa. Zobowiązania takie jak podatki czy składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą być regulowane w określonych ramach czasowych i to niezależnie od tego czy w danym miesiącu firma wygenerowała zysk czy stratę. Problem w bieżącym opłacaniu zobowiązań finansowych może pojawić się w momencie, gdy kontrahenci zalegają z opłacaniem faktur wystawianych z przedłużonym terminem płatności. W takich przypadkach warto zadbać o płynność finansową firmy i skorzystać z możliwości jaką daje biuro rachunkowe Chorzów oferując usługi faktoringowe. Jest to obecnie najbardziej pożądana przez przedsiębiorców usługa finansowa. Polega ona na tym, że faktor przejmuje zobowiązania z faktur wypłacając zaliczkę faktorantowi. Wyróżnić można faktoring pełny i częściowy. To, który z nich będzie lepszym rozwiązaniem zależy od sytuacji konkretnej firmy i od tego w jakim stopniu chce ona przekazać faktorowi pieczę nad niezapłaconymi fakturami. Przy faktoringu pełnym, to na faktorze spoczywa pełny obowiązek ściągnięcia zobowiązania przy wykorzystaniu metod uwzględnionych przez przepisy prawa.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments